आधुनिक ढोका ह्यान्डलहरू

 • साटन कालो निकल डोर ह्यान्डल लीभर

  साटन कालो निकल डोर ह्यान्डल लीभर

  सामग्री: जस्ता मिश्र धातु

  मोर्टाइज: यूरो मानक मोर्टाइज लक

  साल्ट स्प्रे परीक्षण: 72-120 घण्टा

  चक्र परीक्षण गरिएको: 200,000 पटक

  ढोका मोटाई: 38-50mm

  आवेदन: व्यावसायिक र आवासीय

  सामान्य फिनिश: म्याट कालो, म्याट सेतो

 • साटन क्रोम डोर लीभर ह्यान्डल

  साटन क्रोम डोर लीभर ह्यान्डल

  सामग्री: जस्ता मिश्र धातु

  मोर्टाइज: यूरो मानक मोर्टाइज लक

  साल्ट स्प्रे परीक्षण: 72-120 घण्टा

  चक्र परीक्षण गरिएको: 200,000 पटक

  ढोका मोटाई: 38-50mm

  आवेदन: व्यावसायिक र आवासीय

  सामान्य समाप्त: म्याट कालो

 • भित्री ढोका को लागी अद्वितीय डिजाइन ढोका ह्यान्डल

  भित्री ढोका को लागी अद्वितीय डिजाइन ढोका ह्यान्डल

  सामग्री: जस्ता मिश्र धातु

  मोर्टाइज: यूरो मानक मोर्टाइज लक

  साल्ट स्प्रे परीक्षण: 72-120 घण्टा

  चक्र परीक्षण गरिएको: 200,000 पटक

  ढोका मोटाई: 38-50mm

  आवेदन: व्यावसायिक र आवासीय

  सामान्य समाप्त: म्याट कालो, पालिश क्रोम, पालिश सुन

 • राउन्ड आन्तरिक ढोका ह्यान्डल लक सेट

  राउन्ड आन्तरिक ढोका ह्यान्डल लक सेट

  सामग्री: जस्ता मिश्र धातु

  मोर्टाइज: यूरो मानक मोर्टाइज लक

  साल्ट स्प्रे परीक्षण: 72-120 घण्टा

  चक्र परीक्षण गरिएको: 200,000 पटक

  ढोका मोटाई: 38-50mm

  आवेदन: व्यावसायिक र आवासीय

  सामान्य फिनिश: साटन कालो निकल

 • म्याट गोल्ड बेडरूम डोर ह्यान्डल लक सहित

  म्याट गोल्ड बेडरूम डोर ह्यान्डल लक सहित

  सामग्री: जस्ता मिश्र धातु

  मोर्टाइज: यूरो मानक मोर्टाइज लक

  साल्ट स्प्रे परीक्षण: 72-120 घण्टा

  चक्र परीक्षण गरिएको: 200,000 पटक

  ढोका मोटाई: 38-50mm

  आवेदन: व्यावसायिक र आवासीय

  सामान्य फिनिश: म्याट साटन क्रोम, पॉलिश क्रोम, म्याट कालो, म्याट साटन सुन

 • गुणस्तर फ्लश ढोका ह्यान्डल लक

  गुणस्तर फ्लश ढोका ह्यान्डल लक

  सामग्री: जस्ता मिश्र धातु

  मोर्टाइज: यूरो मानक मोर्टाइज लक

  साल्ट स्प्रे परीक्षण: 72-120 घण्टा

  चक्र परीक्षण गरिएको: 200,000 पटक

  ढोका मोटाई: 38-50mm

  आवेदन: व्यावसायिक र आवासीय

  सामान्य फिनिशहरू: म्याट कालो, एन्टिक ब्रास, पॉलिश क्रोम

 • काठको ढोकाको लागि आधुनिक ढोका ह्यान्डल

  काठको ढोकाको लागि आधुनिक ढोका ह्यान्डल

  सामग्री: जस्ता मिश्र धातु

  मोर्टाइज: यूरो मानक मोर्टाइज लक

  साल्ट स्प्रे परीक्षण: 72-120 घण्टा

  चक्र परीक्षण गरिएको: 200,000 पटक

  ढोका मोटाई: 38-50mm

  आवेदन: व्यावसायिक र आवासीय

  सामान्य समाप्त: म्याट कालो, पालिश क्रोम, कफी सुन

 • लक गर्न मिल्ने बेडरूमको ढोका ह्यान्डलहरू

  लक गर्न मिल्ने बेडरूमको ढोका ह्यान्डलहरू

  सामग्री: जस्ता मिश्र धातु

  मोर्टाइज: यूरो मानक मोर्टाइज लक

  साल्ट स्प्रे परीक्षण: 72-120 घण्टा

  चक्र परीक्षण गरिएको: 200,000 पटक

  ढोका मोटाई: 38-50mm

  आवेदन: व्यावसायिक र आवासीय

  सामान्य समाप्त: म्याट कालो, पालिश क्रोम

 • लक गर्न मिल्ने बाथरूमको ढोका ह्यान्डलहरू

  लक गर्न मिल्ने बाथरूमको ढोका ह्यान्डलहरू

  सामग्री: जस्ता मिश्र धातु

  मोर्टाइज: यूरो मानक मोर्टाइज लक

  साल्ट स्प्रे परीक्षण: 72-120 घण्टा

  चक्र परीक्षण गरिएको: 200,000 पटक

  ढोका मोटाई: 38-50mm

  आवेदन: व्यावसायिक र आवासीय

  सामान्य फिनिश: म्याट साटन क्रोम, पालिश सुन, साटन कालो निकल, पालिश क्रोम, म्याट कालो

 • म्याट कालो शावर ढोका ह्यान्डल सेट

  म्याट कालो शावर ढोका ह्यान्डल सेट

  सामग्री: जस्ता मिश्र धातु

  मोर्टाइज: यूरो मानक मोर्टाइज लक

  साल्ट स्प्रे परीक्षण: 72-120 घण्टा

  चक्र परीक्षण गरिएको: 200,000 पटक

  ढोका मोटाई: 38-50mm

  आवेदन: व्यावसायिक र आवासीय

  सामान्य फिनिश: साटन कालो निकल

 • कुञ्जी लकको साथ एन्टिक ढोका ह्यान्डल

  कुञ्जी लकको साथ एन्टिक ढोका ह्यान्डल

  सामग्री: जस्ता मिश्र धातु

  मोर्टाइज: यूरो मानक मोर्टाइज लक

  साल्ट स्प्रे परीक्षण: 72-120 घण्टा

  चक्र परीक्षण गरिएको: 200,000 पटक

  ढोका मोटाई: 38-50mm

  आवेदन: व्यावसायिक र आवासीय

  सामान्य समाप्त: म्याट कालो

 • गुलाब सुनको ढोका ह्यान्डल निर्माता

  गुलाब सुनको ढोका ह्यान्डल निर्माता

  सामग्री: जस्ता मिश्र धातु

  मोर्टाइज: यूरो मानक मोर्टाइज लक

  साल्ट स्प्रे परीक्षण: 72-120 घण्टा

  चक्र परीक्षण गरिएको: 200,000 पटक

  ढोका मोटाई: 38-50mm

  आवेदन: व्यावसायिक र आवासीय

  सामान्य फिनिश: पालिश सुन, पालिश क्रोम, म्याट कालो

123अर्को >>> पृष्ठ १/३

हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्: